UniWel STAVBY spol. s r.o.

___

Jsme dodavatel stavebních celků v oblasti pozemního stavitelství a průmyslové výstavby

O nás

Firma UniWel STAVBY spol. s r.o. je dodavatelem stavebních celků v oblasti pozemního stavitelství a průmyslové výstavby. V posledních letech se zaměřením na zateplování, sanace plášťů budov a výstavbu RD (rodinné domy).

Vznikla v roce 1994. Ve svých začátcích se věnovala zejména výstavbě rodinných domů na území Spolkové republiky Německo. Bohaté zkušenosti získané v tomto období firma využívá dodnes. Nyní firma působí zejména na českém stavebním trhu, s menšími příležitostmi na práci v zahraničí. Zaměstnanci firmy měli možnost pracovat jak už ve zmíněném Německu, tak ve Francii, ve Vietnamu a Rusku.

V roce 1999 byla firma přijata, na základě prokázané kvality do Cechu pro zateplování budov České republiky.

Od roku 2001 má zaveden Systém kvality ČSN EN ISO 9001:2009 a je aktuálně certifikována TZÚS jako specializovaná odborná firma na provádění ETICS.

Zaměstnanci:
Ve firmě pracuje zhruba 80 stavebních pracovníků profesí k zajištění vyjmenovaných činností výše. Jejich počet je dlouhodobě stabilizovaný.

 

 

Technicko administrativní úsek tvoří 12 zaměstnanců kvalifikovaného managementu na udržení ekonomického a odborně stavebního chodu firmy – zvládnutí zakázky v komplexním rozsahu.

Vzdělávání zaměstnanců:

Vzdělávání zaměstnanců společnosti UniWel STAVBY spol. s r.o. je spolufinancováno Evropskou unií. Hlavním cílem je zkvalitnění, zefektivnění a následná aplikace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti UniWel STAVBY spol. s r.o., které zajistí posílení jejich adaptability v rámci podniku, zvýšení kvalifikace a napomůže udržitelnosti zaměstnanců na trhu práce.


Projekt: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004823
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti UniWel STAVBY spol. s r.o.