Svoz a likvidace odpadu

Kontejnery Man TGL 12.190

Důležitou věcí u kontejnerů na suť je jejich nosnost, kterou nemůžeme překročit. Je nutné brát v
úvahu, jestli je odpad nasáklý vodou nebo je suchý.

Kontejner na suť 3m3

maximální nosnost 3t

– Vhodný pro odvoz stavební suti, zeminy, stavebního a objemného odpadu. Kontejner má výklopné zadní čelo, tzn. komplikovanější plnění v případě použití kolečka, nutno z boku.

Kontejner na suť 4m3

maximální nosnost 5t

– Velmi vhodný pro odvoz stavební suti, zeminy, stavebního a menší objem stavebního objemného odpadu.

Informace k objednání

Kontejner o objemu 4m3 na čistou stavební suť smí být naložen pouze čistým stavebním odpadem o maximální nosností 5 tun.

Pod pojmem čistý stavební odpad se rozumí:
• cihly, tvárnice
• beton (bez armatury)
• keramické výrobky (umyvadlo, wc, obklady ….)
• asfalt

Do kontejneru se nesmí naložit:
• zákazník se zavazuje, že do kontejneru nenaloží jiný odpad, než je výše uvedený
• větší množství odpadu než 5m3

V případě porušení těchto pravidel budou zákazníkovi naúčtovány veškeré náklady navíc a sazba dle skutečně naloženého odpadu.

V tomto kontejneru se může odvážet suť, beton, zemina, stavební odpad, komunální odpad a dovážet jakýkoliv sypký materiál.

Ideální použití tohoto kontejneru je pro suť, beton a zeminu ve větším množství.

V těchto kontejnerech také vozíme písek, štěrk a další sypký materiál.

Pronájem kontejneru nad 5 dnů 100 Kč/den.

Uvedené ceny jsou konečné (přistavení a odvoz kontejneru v rámci Teplic, likvidace odpadu).

Doprava kontejneru mimo Teplice 28,- Kč/km. Uvedené ceny jsou bez DPH

Platnost ceníku od 01.06.2020

Share This